ARKIVNYHETER

Hæhre lavest på riksveg 38

136,9 millioner kroner er det laveste anbudet på. Det beløpet er ikke langt fra kostnadsoverslaget. Det nest laveste er på 148,7 millioner. Også Veidekke (153,4 mill.), Kruse Smith (157,5 mill.) og Mesta (181,8 mill.) meldte sin interesse for oppdraget.

Eklund og Sannidal er ytterpunktene på den aktuelle strekningen, som ligger mellom Kragerø og E 18. Det meste av de 3,8 kilometrene skal gå helt utenom dagens veg. Over en strekning på en km skal den nye vegen følge traséen til den nedlagte Kragerøbanen.

En 700 meter lang tunnel og en 130 meter lang bru inngår i vegen. 200 000 m3 skal sprenges ut fra vegtraséen i dagen, ytterligere 47 000 m3 skal tas ut i tunnelen.

Vegvesenet tar sikte på å åpne den nye vegen i august 2008.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.