Gunstig bioenergi

  • Samfunn

Dermed går disse inntektene inn i grunnlaget for å beregne jordbruksfradrag.

Dette gjelder fra inneværende år. Håpet er todelt. Det skal fremme produksjonen av bioenergi og øke verdiskapingen i landbruket.

Landbruksminister Lars Sponheim uttaler i en pressemelding at svenske erfaringer er at det for hver TWh kan skapes mellom 100 og 500 årsverk.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå