ENERGI

Gummiputer holder på vannet

LUKER: Økonomi var avgjørende for valget av luker til Sagnfossen Kraftverk. Her er en luke i stengt stilling og en luke i åpen stilling.FOTO: NVK MULTICONSULT
LUKER: Økonomi var avgjørende for valget av luker til Sagnfossen Kraftverk. Her er en luke i stengt stilling og en luke i åpen stilling.FOTO: NVK MULTICONSULT
Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
7. nov. 2005 - 14:58

Sagnfossen kraftverk

Verket eies av Hedmark Energi Kraft AS. Det har en årsproduksjon på 34 GWh og utnytter et 9,5 meter høyt fall i Trysilelva. Kraftverket er utstyrt med en saktegående Kaplanturbin med løpehjulsdiameter på 3,5 meter og har en ytelse på 6,2 MW. På full last har turbinen en slukeevne på 75 kubikkmeter i sekundet.

Det nye verket har fått hevet overvannet med en meter ved hjelp av nye luker som er montert både på det gamle overløpet og i dypløpet til den gamle dammen. Denne amerikanske luketypen er montert her i landet.

Egentlig skulle alle lukene vært på plass da verket ble åpnet i fjor, men vårflommen hindret monteringsarbeidet. Først i april kom de siste lukene på plass.

– Vi fikk alle på plass til vårflommen, og da fungerte de meget bra. Vi må riktignok tillegge at det ikke var noen ekstrem vårflom, sier Knut Trydal i NVK Multiconsult AS. Han har vært prosjektansvarlig for lukene i det nye kraftverket.Stållemmer

Lukene består av fem meter lange stållemmer festet til en kile i gummiputer, som igjen er forankret i den gamle betongkonstruksjonen med bolter. Denne innfestingen er patentert og fungerer som hengsel. En armert gummistropp stopper stållemmens bevegelse oppover når luken er i stengt stilling.

Heving og senking av lukene skjer ved enten å blåse inn luft i gummiputene eller å slippe den ut. – Til våren blir det spennende å se hvordan lukene oppfører seg under isgang. Det burde gå bra fordi stållemmene legger seg over putene og beskytter dem, sier Trydal.

– Vi er også spent på om putene holder i hele den garanterte levetiden som er 30 år, sier kollega Odd Arne Røvang. I USA ble første luke med denne teknologien satt i drift i 1986 og har så langt fungert utmerket. Han har derfor tro på at det vil fungere bra her i landet siden vi har lavere temperatur. Riktignok står lukene sørvendt i Sagnfossen og vil være solutsatt når lukene er stengt om sommeren.Økonomisk

– Vi valgte denne luketypen fordi det var økonomisk gunstig løsning. Det eneste vi gjorde på den gamle betongkonstruksjonen var å glatte overflaten. Dessuten blir transporten ved installasjon av slike luker enkel, og det trengs ingen store kraner ved monteringen, sier Trydal.

På grunn av den store kontaktflaten mellom stållemmene og gummiputene trenger ikke stållemmene være kraftig dimensjonert. De 12 mm tykke stållemmene er forsterket oppstrøms med ribber. – Fordi alle kreftene i lukene blir overført til betongkonstruksjonen gjennom boltene, trengs det ingen konstruksjoner på sidene til å ta opp krefter, sier Røvang.

Lukene i Sagnfossen er fleksible og kan settes i alle posisjoner fra full åpning til helt stengt stilling. Her er luften inn til alle putene koblet i parallell. Det er også mulig å dele opp lukene i kortere seksjoner ved hjelp av en spesiell tetting mellom stållemmene.

– Det fine med systemet er at du kan nesten bygge så langt du vil uten at det blir for tunge konstruksjoner, sier Trydal. Han tror metoden kan være aktuell for flere kraftverk av denne typen.

Les mer om: