Gufs fra fortiden

Lo du av iPhones mangel på klipp og lim?