PRODUKSJON

- Gudegave til Norges marine satsing

– Over hele verden blåser det nå en fantastisk kunnskapsvind innen de biologiske fagområdene. Dette er en gudegave til Norge når vi nå har pekt ut våre marine næringer som et satsingsområde etter oljen. Det er en mulighet vi ikke har råd til å la gå fra oss.

Dette fastslo Wiktor Sørensen, styreleder i Området for bioproduksjon og foredling i Norges forskningsråd (NFR), på NFR-konferansen «Forskning for verdiskaping basert på biologiske ressurser» i Oslo nylig. Konferansen summerte opp fem års forskning innenfor landbruk, fiskeri og bioteknologi i regi av Forskningsrådet.

– Det internasjonale prosjektet for å kartlegge det humane genom – menneskets gener – har ført til en enorm ekspansjon i kunnskapsgrunnlaget innenfor genetikk og biologi. Derfor er det utrolig interessant å arbeide for de biologiske næringene for tiden. Den nye biologiske kunnskapen og de nye analyseverktøyene gir et løft som er svært viktig for disse næringene også i Norge. Vi forsøker blant annet å videreføre dette arbeidet ved å kartlegge laksens genom, men kunnskapsutviklingen vil ha konsekvenser langt ut over dette. Den nye kunnskapen er en gudegave dersom vi utnytter den riktig, sier Sørensen.

– Vår visjon er å utvikle Norge med en marin sektor som utnytter alle de enorme muligheter vi har, et levedyktig landbruk og et blomstrende næringsliv basert på bioteknologi, sier direktør Lars Aukrust i Forskningsrådet. Han understreker at den norske forskningen innenfor disse områdene har gitt betydelige resultater det siste tiåret. – Men kunnskapsutviklingen åpner alltid nye muligheter, og nå synes de større enn noen gang, sier Aukrust.

Les mer om: