DOKTORGRADER

Gruntvannsfiske med hydro-akustiske metoder

Balk har konsentrert arbeidet sitt om utvikling av analysemetoder og programsystemer for registrering av laks som vandrer opp i elver. Feltarbeid har vært viktig og data har blitt innsamlet i flere land.

Mange laksestammer er i dag utsatt for et sterkt press ved intensivt fiske, ødeleggelse av gyteområder og angrep av parasitter. For å kunne forvalte laksen best mulig er det viktig å kunne måle hvordan stammene utvikler seg. Ved å plassere et ekkolodd med smal lydstråle horisontalt i en elv slik at lyden krysser elven, er det mulig å fange opp ekko fra laks på vei opp til gyteplassene.

Ved bruk av et flerstråle ekkolodd kan man i teorien måle både dybde, svømme hastighet og størrelse på den passerende fisken. I praksis vil imidlertid ekkosignalene fra fisk bli forstyrret av støysignaler fra steiner på bunnen, bølger på overflaten eller drivende gjenstander.

Ved å studere sonardata fra en rekke elver, har han ved, å benytte teknikker fra fagfeltene radar, bildebehandling og statistisk analyse, kommet fram til nye metoder for deteksjon av fisk. Disse ny metodene kan benyttes i en fremtidig overvåkning laksebestanden i viktige elever.

Som en del av arbeidet er det blitt utviklet et dataprogram som kan analysere sonar data fra flere kommersielt tilgjengelige ekkolodd. En demoversjon av dette programmet kan lastes ned fra nettet (se under).

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.