Grunnen ingen søppeldunk

  • energi

Det er viktig å vite hvilke problemer vi må løse med teknologi, hvilke problemer naturen selv kan løse, og hvilke problemer som kan løses med god planlegging, sier Gijs Breedveld fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) i Laurits Bjerrums Minneforedrag, onsdag 24. april 2002.

Grunnen under føttene våre har lenge blitt behandlet som en uendelig søppelpose. Som følge av en del alvorlige forurensningstilfeller har vi måtte innse at det finnes grenser for hva grunnen tåler. Hvorfor tok det så lang tid før vi oppdaget dette? Forurensning av luft og vann ble allerede satt på dagsorden for hundre år siden.

Forurensningsproblemer har ofte blitt løst ved hjelp av renseteknologi og ingeniørkunnskaper. De senere årene har vi innsett at grunnen har en stor naturlig renseevne. Kunsten blir å utnytte dette på en fornuftig måte uten å overskride naturens bæreevne. Dette krever tverrfaglig samarbeid mellom kjemikere, biologer, geologer, geoteknikere og miljøeksperter.

Hvis forurensningsgraden vurderes på et tidlig stadium i planleggingen, kan det utvikles kreative byggeløsninger som gjør det unødvendig å fjerne all forurensning. Flytting eller destruksjon av forurenset jord er ikke nødvendigvis en ideell løsning, sier Gijs Breedveld.

Interesserte i Laurits Bjerrums Minneforedrag bes henvende seg til Norsk Geoteknisk Forening ved Geraldine Sørum tel. 22023097 eller ngf ngi.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå