ARKIVNYHETER

Grunnarbeid AS kan få første jobb på Fosenvegene

Den røde linjen til høyre markerer den 3,2 km lange strekningen som utgjør den første av 18 entrepriser på prosjektet Tosenvegene.
Den røde linjen til høyre markerer den 3,2 km lange strekningen som utgjør den første av 18 entrepriser på prosjektet Tosenvegene. Bilde: Statens vegvesen

De 18 oppdragene er fordelt på tre vegpakker som til sammen utgjør prosjektet Fosenvegene. Det er kostnadsberegnet til halvannen milliard kroner etter pengeverdien i 2005. 75 % av dette beløpet skal kreves inn som bompenger, resten dekkes av fylkeskommunen.

Det første oppdraget gjelder en 3,2 km lang strekning på fylkesveg 755 mellom Vanvikan og kommunesentret i Leksvik. Her blir både horisontal- og vertikaltraséen utbedret, dessuten skal vegen gjøres bredere. Masse til breddeutvidelsen får man ved å utvide fjellskjæringene langs vegen. Ikke mindre enn 200 000 faste kbm skal tas ut.

Oppdraget omfatter også bygging av en 45 meter lang bru og etablering av jordbruksarealer. Den nye vegtraséen legger beslag på en del dyrket mark. Dette blir kompensert med nye områder som blir etablert på utlagt sprengstein.

Hele 8 entreprenører ga anbud på jobben. Alle er fra Trøndelag. Nest lavest ligger Brødrene Bjerkli fra Stjørdal med 50,563 millioner kroner. Johs J. Syltern fra Åfjord er nr. tre med 54,753 mill., tett fulgt av BL Entreprenør fra Trondheim med 55,090 mill.

De fire som ligger høyest er Anton Letnes Maskinentreprenør, Inderøy (59,609 mill.), Tore Løkke, Åfjord (63,649 mill.), Sælleg Maskin, Verdal (63,678 mill.) og Austad Maskinstasjon, Inderøy (70,452 mill.).

Jobben skal være fullført høsten neste år.

Les mer om: