ARBEIDSLIV

Gründer møter kapital

Så langt har 450 gründere og 300 investorer registrert seg på nettmøteplassen www.myVentureLab.com.

Her kan gründere presentere prosjektet sitt og få profesjonell hjelp i utvikling av en fiks ferdig forretningsplan. Målet er å fange investorenes interesse. Investorene kan på sin side presentere sine investeringspreferanser med hensyn til for eksempel bransje, og bli varslet om prosjekt som passer ønsket pengeplassering.

Nettverk

– Det kryr av gode ideer, kunnskap og kapital. Men det er ikke alltid så lett for dem å finne hverandre, sier Thorvald Steen, daglig leder i tomannsselskapet VentureLab AS.

Fra kontoret i Forskningsparken i Oslo har gründerselskapet tatt fatt på oppgaven å strukturere og effektivisere markedet for såkornkapitalister – såkalte business angels – som er villig til å finansiere bedrifter i etableringsfasen.

Modellen har han hentet fra amerikanske nettsteder. – Det er et klart behov for å gjøre markedet mer oversiktlig. Såkornkapitalister er gjerne anonyme folk som til daglig driver med annen virksomhet, sier Steen.

Tørke

Han legger ikke skjul på at kapitaltørken som rammet selskapet midt i etableringen, har skapt enda mer kritiske pengeforvaltere og redusert muligheten for nettjenesten til å ta betalt for koblingstjenestene.

– Risikoaversjonen er langt større i dag, enn for et par år siden, stadfester Steen.

En undersøkelse gjennomført av Ernst&Young og NTNU i 1998, viste at norske, private investorer årlig skyter inn tre milliarder kroner i 3000 prosjekter. Investeringspotensialet skal være fire ganger større. Flere møteplasser, bedre salgs- eller exitmuligheter for investorene og insentivordninger, som skattelette for tidlig fase-investeringer, ble nevnt som de viktigste tiltakene for å utløse dette potensialet.

Slåss hardere

Thorvald Steen ga seg i fjor i kast med å bygge en møteplass. I tillegg til nettjenesten arrangerer selskapet hans en fysisk møteplass – VentureLab Mixer – der gründere presenterer sine ideer for investorene. Neste miksetreff er 27. september.

Siden oppstarten i februar 2001 har tre forretningsideer hentet startkapital fra VentureLabs nettverk av såkornkapitalister.

– Vi må opp i tre–fire finansieringer til i løpet av høsten før denne tjenesten kan sies å nå et gjennombrudd, vedgår VentureLab-gründeren.

Oppbygging av investorbasen har førsteprioritet fremover.

– Tidspunktet er lite heldig for oss. Men det betyr bare at vi må slåss litt hardere, sier Steen.

Bak VentureLab står blant annet Forskningsparken AS i Oslo, Campus Kjeller, Magasinet Gründer og Onsagers AS.

Les mer om: