FORUM

Grønn CO2

MILJØ: Sak: Just Catch Bio i TU nr. 3307, samt ideen om karbonnøytral bruk av skogsvirke. Jeg prøvde i en artikkel i TU tidligere i år å imøtegå denne oppfatningen, men uten reaksjon fra noe hold.

Altså èn gang til:

Fra skogforskningens MiS-prosjekt siteres følgende: Et gjennomsnitts grantre blir 200 år (maks. alder 600 år), og etter at det dør, tar det ofte mer enn 100 år før det er nedbrutt (Groven m. fl. 2002, Storaunet & Rolstad 2002). Hogger vi treet når det er 100 år, halverer vi levetiden og fjerner den døde veden.

Dette betyr at om vi hugger et 100 år gammelt grantre på vel en halv m 3 og brenner det, så slipper vi ut ca 0,5 t CO 2. Vi reduserer utslippene fra tilsvarende energimengde fra hydrokarboner, men med et utslipp på bare ca 0,25 t. Utslippene øker altså med 0,25 t. Nå sier de rettferdige at hvis vi ikke brenner treet, vil det råtne og føre til dannelse av CO2. Ja – men når da? Ifølge sitatet ovenfor, om ca 150 år. Men i disse årene har treet, som ikke ble brent – og ikke minst skogen som helhet – vokst og absorbert betydelige mengder CO 2.. Regnskapet vil om 150 år vise en CO 2-gevinst selv når nedbrytingen setter inn.

Uhyre viktig her er raske tiltak. I dette tilfellet vil det si å ikke gå til storforbruk av skogsvirke til energi.

Og så til Just Catch Bio. Rensegraden på 116 prosent er basert på at flisfyringens CO 2-utslipp ikke regnes inn, bare gevinsten ved 85 prosent rensing. Argumentene blir de samme her som i eksempelet ovenfor. Hadde man erstattet flisfyringen med gass, ville utslippet være vesentlig lavere i alle fall i 150 år, ikke minst fordi vi her av forbrenningstekniske årsaker vil ha utslipp pr. kWh på ca. 1/3 av flisfyringens.

Når vi nå har kommet så langt at det er blitt lovlig å stille spørsmål om bruk av bioetanol som drivstoff, så er det kanskje også mulig å diskutere bruken av skogsvirke i energisammenheng.

Hans Goksøyr

sivilingeniør

Les mer om: