ENERGI

Grønlands isdekke avtar

85 prosent av Grønlands samlede overflate på omkring 2.175.600 kvadratkilometer er dekket av opptil tre kilometer tykk is. Islaget er en god indikator på klimaendringer, i hvert fall på den nordlige halvkule.

Ved Grønland-isobservasjoner i 1993 og 1994 brukte NASA flybårne

Laser-høydemålere og presisjons-GPS. De samme områdene ble observert

på nytt i 1998 og 1999. Nå er deler av hele islaget kartlagt med stor nok nøyaktighet til å angi viktige høydevariasjoner, og resultatet er presentert i 21. juli-utgaven av tidsskriftet Science.

Forsiktig anslått mener forskerne at istapet samlet sett er på cirka 50 kubikkilometer i året, nok til å heve det globale havflatenivået 0,13 millimeter. I så fall utgjør tallet syv prosent av den observerte nivåøkningen.

NASA-satellitten ICESat (Ice, Cloud and Land Elevation Satellite) skal opp i juli 2001 for blant annet å foreta rutinemålinger av så vel havflatenivået som isdekke-variasjoner på Grønland og i Antarktis.

Les mer om: