Grenseløs automatisering

NFA jobber for å øke anvendelsen av automatisering i Norge. Samtidig er foreningen opptatt av det som skjer innen utvikling av automatisering både internasjonalt og i våre nærmeste naboland.

NFAs internasjonale engasjement kommer til syne blant annet gjennom våre konferanser der det ofte hentes inn foredragsholdere fra en rekke ulike land. Men det kanskje viktigste arbeidet gjøres gjennom vår deltakelse i internasjonale organisasjoner og fora samt samarbeid om å skape felles møteplasser på tvers av landegrenser.

IFAC

IFAC (The International Federation of Automatic Control) ble stiftet i 1957 og er en multinasjonal organisasjon. Hvert land har en representant som blir kalt NMO (National Member Organization), som representerer forsknings- og ingeniørmiljøene innen automatisering i hjemlandet. NFA har vært norsk representant i IFAC siden NFA ble etablert i 1958.

Formålet med organisasjonen er å fremme vitenskap og teknologi innen automatisering i videste forstand i alle systemer, både når det gjelder engineering, fysikk, biologi, sosialt eller økonomisk, i teori så vel som ved anvendelser. IFAC er også opptatt av virkningen som automatiseringsteknologien vil ha på samfunnet. Sekretariatet til IFAC er i Laxenburg i Østerrike, og har vært der siden 1978. I dag er IFAC en stor og verdensomspennende organisasjon som teller nærmere 50 medlemsland.

IFAC arbeider med å nå sine mål ved å organisere tekniske møter, ved utgivelse av forskjellige publikasjoner, og på andre måter som kan øke utveksling og sirkulasjon av informasjon om automatisering og relevante aktiviteter.

Har du lest: Karin Sundsvik ny direktør i NFA

IFAC-aktivitet i Norge

NFA organiserte i tidsrommet 1973 til 1995 i alt ni tekniske arrangementer for IFAC, de fleste innen drift av offshoreinstallasjoner, skipsautomatisering, akvakultur og oljerelatert virksomhet. Siden har det jevnlig blitt arrangert IFAC-event i Norge.
I år arrangerer NFA ikke mindre enn to IFAC-arrangementer her i Norge. Det første er symposiet DYCOPS 2016 i Trondheim 13. – 15. juni. DYCOPS står for DYnamics and Control Of Process Systems. Det andre er konferansen CAMS som i år arrangeres for tiende gang. CAMS 2016 finner sted i Trondheim 13. – 16. september. CAMS står for Control Applications in Marine Systems.

Fikk du med deg: Millionunderskudd for Ifea

SIMS

NFA er også norsk medlemsorganisasjon i SIMS (The Simulation Society of Scandinavia) som er den eneste faglige organisasjon i Skandinavia som henvender seg til de som anvender, utvikler og forsker innen feltet matematisk simulering. Det norske automatiseringsmiljøet har vært viktige bidragsytere i SIMS siden starten på 1950-tallet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.