ENERGI

Greier ikke å bli ren

Fundia Bygg AS i Mo i Rana skal redusere kvikksølvutslippene, men greier ikke å etterkomme kravet fra Statens forurensningstilsyn (SFT) om å komme ned i 20–40 kg utslipp pr. år allerede i løpet av høsten . Fundia produserer stål av skrapjern. Endel av skrapjernet inneholder kvikksølv, og bedriften ser ingen mulighet til å identifisere og luke ut det forurensende metallet på kort sikt.

Målinger i april viste at Fundia slapp ut over 100 kg kvikksølv i året. Nye målinger i juni viste utslipp over en periode på 17 dager tilsvarende 88 kg kvikksølv årlig. SFT karakteriserte utslippene som ulovlige, og varslet Fundia om at utslippene måtte reduseres. I motsatt fall ville SFT vurdere å kreve driftsstans.

Lammer bygg og anlegg

Ledelsen i Fundia hevder at en produksjonsstans vil gjøre ubotelig skade på selskapet, samtidig som det vil lamme all bygge- og anleggsvirksomhet i Skandinavia. Fundia Bygg har en markedsandel for armeringsstål på 70 prosent i Norge og Finland og 50 prosent i Sverige og Danmark.

Bedriften har gitt leverandørene beskjed om at alt elektrisk og elektronisk avfall må miljøklareres fullt ut. Videre sier Fundia nei til å motta råmaterialer som inneholder bilvrak. Dette er likevel ikke nok i forhold til SFT-kravene.

Vil diskutere

SFT har gått med på å møte Fundia-ledelsen for å diskutere saken nærmere. – Vi ønsker ikke å dramatisere dette, svarer rådgiver Tor Færden i SFT på spørsmål fra tekblad.no om utslippskravene skal gjennomføres selv om det betyr kroken på døren for bedriften.

– Vi forstår at skrapjern er lite homogent og at innholdet av kvikksølv varierer selv innenfor samme kvalitet skrapjern, sier Færden.

De totale rapporterte kvikksølvutslipp til luft og vann i Norge var 466 kg i 1998. SFT er i ferd med å sette nye utslippsgrenser for kvikksølv og andre tungmetaller fra industrien etter å ha gjennomført en kartlegging av denne forurensingen.

Les mer om: