Gravemaskiner kan bli helelektriske uten å bli dyrere

Mindre batteri, hydrogen og brenselceller kan bli resultatet med en en ny, volumnøytral hydraulikksylinder som dobler virkningsgraden til kraftoverføringen og regenererer energi på gravemaskiner.

Fra Sirdal, Flekkefjord og Stavanger kommer løsningen som virkelig kan sette fart i elektrifiseringen av anleggsmaskiner. Per Olav Haughom, ingeniør og oppfinner med base i Sirdal i Agder, så en utfordring med de fleste av løsningene som til nå er vist.