Gratis 3D DAK

Filene som lages, har samme format som brukes i det kjente DAK-verktøyet Pro/Engineer. Programmet kan lastes ned fra www.ptc.com/products/desktop eller www.procollaborate.com.

PTC er også kommet med en ny versjon av det rimelige 3D-programmet Pro/Desktop som gjør det mulig for de som skriver serviceavtale å delta i arbeidsgrupper på sammen måte som for Pro/Engineer. Datapakken inneholder funksjoner for blant annet 2D-tegning, parametrisk modellering, kinematikk i 2D og 3D og animasjoner. Mange mindre foretak bruker Pro/Desktop for å overføre 2D-prosjekter til 3D.

Les mer om: