Granatene i Mjøsa overvåkes

  • energi

Nå har Statens forurensningstilsyn (SFT) godkjent overvåkingsprogrammet og arealbruksrestriksjonene i forbindelse med den ammunisjonen som er dumpet på 180 meters dyp i Mjøsa. Den ble oppdaget i 1999 og er dumpet av ammunisjonsfabrikken på Raufoss og Forsvaret.

SFTs godkjennelse innebærer at det ikke skal foregå noen form for aktivitet i området som kan føre til forurensning. Ammunisjonen skal ligge i ro slik at ikke helseskadelige stoffer lekker ut. Seks faste overvåkingsstasjoner skal ligge der ammunisjonen ligger grunnest. Faren er at granatene korroderer.

Både Nammo og Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning må sammen med de berørte kommunene påse at en arealbruksbegrensning blir nedfelt i kommuneplanenes arealdel.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå