Google Chrome stjeler fra alle

Google Chrome stjeler fra alle
I BANE: Google Chrome hadde et svært godt 2011, mens Internet Explorer og Mozilla Firefox ser ut til å miste markedsandeler. Bilde: Montasje

Googles Chrome-nettleser er den nettleseren som har hatt utvilsomt størst vekst i 2011, skal vi tro statistikktjenestene Netmarketshare og Statcounter.

Tallene de opererer med er noe forskjellige, men trenden er likevel den samme: Chrome vokser, Internet Explorer mister brukere, mens de øvrige står litt på stedet hvil.

Doblet

Ifølge Netmarketshare har Google Chrome vokst fra 11,4 prosent markedsandel i februar til 19,1 prosent i desember.

På samme tid gikk Internet Explorer ned fra 59,2 til 51,9 prosent, mens Firefox holdt seg relativt stabilt på rundt 22 prosent.

For de andre to "store" nettleserne, Safari og Opera, var endringen også minimal. Safari gikk fra 4,1 til 5,0 prosent, mens Opera gikk fra 2,2 til 1,6 prosent markedsandel.

Firefox tilbake

Ser vi på Statcounter, er bildet det samme. Chrome har vokst fra 15,7 til 27,3 prosent i år, mens IE har gått tilbake fra 46,0 til 38,7 prosent.

På Statcounters oversikt har Firefox faktisk mistet noe markedsandel, fra 30,7 til 25,3 prosent, mens Safari og Opera har uendret andel på henholdsvis 6,1 og 2,0 prosent.

Google Chrome (grønt) har hatt det soleklart beste året av de store nettleserne. Internet Explorer (blått) sliter. GRAF: Statcounter Statcounter

Flere på Safari

Statcounter fører også oversikt for hvert enkelt land, og det er tydelig at Norge har en relativt sett større andel Apple-kunder enn resten av verden.

Her har nemlig Safari en markedsandel på 11,4 prosent. I Norge bruker 37,0 prosent Internet Explorer, 25,1 prosent Chrome, 21,2 prosent Firefox og 4,5 prosent Opera.

Les mer om: