IKT

Godkjenner mobil-oppkjøp

Dermed foreligger det ingen hindringer for at Telia kommer i majoritetsposisjon i den norske mobiloperatøren. Telias tilbud om overtakelse av de resterende aksjene i Netcom, som for en stor del kontrolleres av TeleDanmark, løper frem til 15. august.

Les mer om: