IKT

Godkjenner it-driften

Intellinet har bygd opp en såkalt ASP-tjeneste, det vil si en driftsentral der Compaq er en tung leverandør av maskinvare. Sentralen, som ble satt i drift i april i år, har allerede over 300 brukere. Kapasiteten er imidlertid betydelig høyere: Hele 50.000 bedriftskunder kan få dekket sine behov for server-tjenester og sentral programvare gjennom sentralen.

Teknisk direktør Knut Aadne opplyser til tekblad.no at Compaqs sertifisering er svært viktig: – Vi lever av tillit, og det er betryggende at en så stor leverandør går god for sluttproduktet, sier han. Også Cisco og Citrix er store leverandører, i tillegg til at maskinvaren kjører på Microsofts 2000-plattform.

Compaqs og Intellinets analysearbeid er ikke en engangsforeteelse. Compaq vil foreta jevnlige analyser for å kartlegge risikofaktorer som påvirker tilgjengelighetsnivået.

Intellinet vil foreta en større gjennomgang på årlig basis pluss en til to stikkprøver i året som skal sikre at kunden får den ytelse, sikkerhet, servicenivå og endringsplanlegging han skal ha.

Compaqs analyse er foretatt innenfor fem ulike hovedområder: Operativsystem, nettverk som knytter sammen kritiske IT-løsninger, administrasjon av de kritiske løsningene, maskinvaren og miljø.

Intellinet har nylig etablert tilsvarende driftsentraler i Sverige og Danmark.

Les mer om: