Godkjenner gassferjer

Ferjesambandene Mortavika - Arsvågen i Rogaland (Boknafjorden) og Halhjem - Sandvikvåg i Hordaland (Bjørnafjorden) skal få de nye miljøvennlige ferjene.

Tildeling av nye konsesjoner for drift av ferjerute på disse to sambandene på E39 "Kyststamvegen" vil skje etter en tilbudskonkurranse som utlyses i løpet av februar.

Konsesjonene tildeles i september - oktober. Forutsetningen er at de selskapene som får rutekonsesjon skal kontrahere nye gassferjer i løpet av 2004.

Beslutningen om å bruke gassferjer følger opp vedtakene i Stortinget om bruk av naturgass i Norge.

Flere har utviklet spennende konsepter, blant annet har Rolls Royce spesialutviklet et fremdriftssystem basert på gassmotordrift.

Rolls Royce er ledende på leveranse av gassmotorer.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå