NYHETER_BYGG

Gode nok

Nå foreligger resultatene, opplyser Statens Byggeforskningsinstitut. Det er By og Byg som har funnet at reglene er mer enn bra nok. Alle stormskadene som ble undersøkt, skyldtes at reglene ikke var blitt fulgt. Konklusjonen er at de nye, strengere reglene som nylig er utarbeidet er overflødige. De kunne heller vært mindre strenge. Det ville gitt billigere bygg. (lh)

Les mer om: