Glemmer egen helse

Et sykehus er en farlig arbeidsplass. Helsepersonell tenker lite på egen sikkerhet og utsettes for en rekke kjemiske, biologiske, fysiske, ergonomiske og inneklimamessige risikofaktorer. Det er overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke, som sier dette til Arbeidervern.

Et eksempel er alvorlige plager i luftveier og slimhinner blant personalet på røntgenavdelingene. Problemene kan løses ved å kapsle inn kildene og ventilere tilstrekkelig.

Lær av grafisk bransje. Der har en miljøbevisst fagorganisasjon tatt i bruk gode ventilasjonsløsninger og avsug – før de mye mer belastede sykehusene har tenkt tanken, sier Bakke.

Les mer om: