PRODUKTNYHETER

Glem vindusvask

Det nye glasset har et aktivt belegg på utsiden, og absorberer UV-lys. Dette skaper en reaksjon på glassoverflaten, smuss brytes ned og løsner. Belegget gjør at regnvann danner en film på glassoverflaten, og ikke dråper. Filmen vasker glasset. Tørkemerker elimineres.

Hver gang glasset utsettes for sollys/ dagslys eller vann, settes prosessen i gang. Nedbrytingen er best når lyset får virke i noen dager. I lengre tørrperioder anbefales at man lar lyset påvirke overflaten før den spyles.

Før glasset lanseres, vil det bli testet i utvalgte værharde områder som Irland, Østerrike og Nord-Amerika. Norge står for tur ved årsskiftet. (lh)

Les mer om: