ENERGI

Glede over miljøbot

Outokumpu Norzink AS i Odda ble anmeldt av SFT i november 2000 etter utslipp av minst 40 kilo kvikksølv til Sørfjorden. Nå har Økokrim gitt bedriften fire millioner kroner i bot – den største boten som noensinne er utdelt etter forurensningsloven.

– Jeg er meget fornøyd med at vi nå får stadig høyere bøter for alvorlig forurensning, sier SFT-direktør Håvard Holm i en pressemelding.

Nivået på bøter har vært lavt i miljøkriminalitetssaker i Norge. Holm er derfor svært positiv til at det den senere tid er blitt et stigende nivå på bøter ved alvorlige forurensninger. Han håper dette vil bidra til skjerpet oppmerksomhet og kontroll i virksomhetene.

Les mer om: