BYGG

Glede i bygg og anlegg

Tore Stensvold
6. okt. 2006 - 12:04

Byggenæringens Landsforening sier at det er svært gledelig at Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,1milliarder kroner mer til samferdsel neste år.

- Regjering øker dermed bevilgningene til både vei og bane i tråd med det som er løftene i nasjonal transportplan. Nå er det viktig at bevilgningene blir liggende på et stabilt høyt nivå også i årene som kommer, sier administerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Sverre Larssen.

Ledig kapasitetForeningen har det siste året arbeidet målrettet med å synliggjøre at det er ledig kapasitet i anleggsbransjen til å gjennomføre et løft i tråd med det Regjeringen har varslet i Soria Moria- erklæringen.

- Regjeringens forslag til økte bevilgninger til vei og bane er et vesentlig gjennomslag for BNL, heter det i en pressemelding.

Etterslep

Litt malurt må de legge i begeret.

- Vi registrerer samtidig at Regjeringen ikke tar igjen noe av etterslepet på om lag 1,4 milliarder kroner fra inneværende år, sier Larssen.

Selv om Regjeirngen gjennomfører et etterlengtet løft, ifølge BNL, er det mange års forfall på veivedlikehold som må tas igjen.

- Vi vil derfor gå inn i en videre og konstruktiv dialog med samferdselsdepartementet med sikte på tak i disse problemstillingene, sier Larssen.

Les mer om: