OLJE OG GASS

Glad for skylddeling

- Nå skal vi lese rapporten for å se hva vi kan gripe fatt i, men vi føler ikke at hovedbyrden ligger på oss, sier direktør Trond Myklebust i Bourbon Offshore Norway.
- Nå skal vi lese rapporten for å se hva vi kan gripe fatt i, men vi føler ikke at hovedbyrden ligger på oss, sier direktør Trond Myklebust i Bourbon Offshore Norway.

- Konklusjonen i rapporten var ingen overraskelse, den var i tråd med forventningene, sa Myklebust, som mente konklusjonen var riktig.

Han er fornøyd med at skylden for Bourbon Dolphins forlis 12. april i fjor ble fordelt mellom riggen, operatøren og rederiet.

- Vi føler ikke at hovedbyrden er på oss, sa Myklebust.

Kraftig kritikk

Rederiet må tåle kraftig kritikk for flere mangelfulle forhold. Undersøkelseskommisjonen mener rederiet ikke var kritisk nok til Bourbon Dolphins evne til å gjennomføre operasjonen.

«Vinsjens trekkraft var overdimensjonert i forhold til hva fartøyet i realiteten kunne tåle å utsettes for stabilitetsmessig», heter det i rapporten.

Manglende kompetanse

I tillegg stilte ikke rederiet nok krav til mannskapets kompetanse.

«Særlig finner kommisjonen det kritikkverdig at rederiet ikke sørget for at kaptein Remøy gikk en periode overlapp før han tiltrådte som kaptein om bord. Han fikk dermed kommando over et fartøy han ikke var kjent med og et mannskap han ikke hadde jobbet sammen med», skriver kommisjonen.

Vil ikke snakke om heving

- Nå skal vi lese rapporten for å se hva vi kan gripe fatt i. Det vil alltid være mulighet for forbedring av et slikt dynamisk sikkerhetssystem, sa direktøren for Bourbon Offshore Norway.

Myklebust ville ikke svare på spørsmål om erstatningsansvar og en eventuell heving av Bourbon Dolphin.

- Det er ikke dagen for det i dag, sa han.

En lettelse for de pårørende

Advokat Einar With i støttegruppen for de pårørende fortalte at de pårørende var lettet i dag, etter nesten ett års venting på en konklusjon.

- I rapporten er det svært lite kritikk av mannskapet. Det er en lettelse for de pårørende, sa With.

Støttegruppen vurderer fortsatt erstatningssøksmål. Både den norske og den britiske påtalemyndigheten etterforsker fortsatt saken.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.