INDUSTRI

Gjorde en for dårlig jobb

EKSPLOSJONSBRANN: En tank eksploderte på industriområdet til Vest Tank  ved Sløvåg i Gulen. Bellona vil ha gransking av alle slike tankanlegg etter storbrannen.
EKSPLOSJONSBRANN: En tank eksploderte på industriområdet til Vest Tank ved Sløvåg i Gulen. Bellona vil ha gransking av alle slike tankanlegg etter storbrannen. Bilde: Kåre Næss/Statoil

I en ny rapport konkluderer DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) med at Gulen kommune kunne vært mer aktiv med å be om hjelp fra «regionale og statlige myndigheter» i forbindelse med Vest Tank-eksplosjonen i Gulen kommune i mai i år.

Men de samme myndighetene kunne også vært mer aktive med å tilby den vesle kommunen hjelp i en slik situasjon.

Selvkritikk

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med følgende myndigheter som var involvert i håndteringen av eksplosjonen: Gulen kommune, Hordaland Politidistrikt, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Kystverket, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Mattilsynet og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Både kommunen og de «regionale og statlige myndigheter» ser i ettertid at det var en del som burde vært gjort annerledes. Konklusjonen i rapporten er at det er en rekke tiltak som kan gjøres for å få til mer effektiv innsats i en slik situasjon i framtiden.

Kommunen

Kommunen skal ta lederansvaret i en krisesituasjon og Gulen kommune ser at det kunne vært tatt kontakt med sentrale myndighetene tidligere. Samtidig påpekes at det er begrensede ressurser en liten kommune har til rådighet, og flere myndighetsorganer sier i ettertid at de kunne vært mer aktive overfor Gulen.

Fylkesmannen ser at han kunne vært mer pågående med å yte hjelp, SFT ser behov for avklaring av helsemyndighetenes beredskap ved akutt forurensing, DSB ser i ettertid at de kunne bidratt til bedre kontakt mellom de involverte, og Folkehelseinstituttet sier det vil vurdere å opprette en beredskapsgruppe for kjemiske ulykker.

Lære noe

DSB er opptatt av at myndighetene skal lære noe etter ulykken. Både kommuner og sentrale myndigheter må snakke mer sammen, DSB vil vurdere å innføre et krav om at bedrifter som håndterer farlig avfall må informere nærmiljøet om risiko og hva de skal gjøre ved ulykker.

Mattilsynet, som utover sommeren ble kontaktet av folk med helseplager men ikke kunne svare fordi de ikke hadde fått informasjon fra andre myndigheter, vil vurdere en mer aktiv rolle i framtiden.

De involverte etatene ber Helsedepartementet vurdere om det stilles for store krav til små kommuner når det gjelder miljørettet helsevern ved akutt forurensing.

©NTB

Les mer om: