KRAFT

Gjør klar for mobile gasskraftverk

HAR GASS: Tjeldbergodden har tilgang på mer gass enn metanolfabrikken behøver. Et nytt gasskraftverk vil sikre gassavsetning og høy oljeproduksjon på Heidrun- feltet. Samtidig blir kraftmangelen i Midt-Norge dekket.
HAR GASS: Tjeldbergodden har tilgang på mer gass enn metanolfabrikken behøver. Et nytt gasskraftverk vil sikre gassavsetning og høy oljeproduksjon på Heidrun- feltet. Samtidig blir kraftmangelen i Midt-Norge dekket.Bilde: Statoil
Mona Sprenger
5. sep. 2006 - 15:00

- Vi legger forholdene til rette for å kunne ta i bruk mobile gasskraftverk kommende vinter hvis det skulle oppstå en krisesituasjon, sier ansvarlig for samfunnskontakt i Statnett, Knut Lockert.

Bellona-leder Frederic Hauge og tidligere miljøminister Børge Brende reagerer sterkt på Statnetts arbeid. Mobile gasskraftverk forurenser mer enn konvensjonelle gasskraftverk og strømmen blir dyr. Nobio hevder at biokraftverk kan løse krisen permanent.Flere steder

Investeringene på Tjeldbergodden omfatter blant annet opparbeiding av tomt, tie-in til Haltenbanken, gassrørkomponenter og utstyr.

Nå vurderer Statnett å gjøre lignende forberedelser flere steder i landet.

- Vi ser på flere muligheter. Vi ønsker å berede grunnen, slik at vi kan få gasskraftverkene på plass i løpet av kort tid hvis behovet oppstår. Da må det gjøres en jobb på forhånd, sier Lockert, som ikke vil oppgi hvor mye disse investeringene totalt vil komme til å koste.

Statnett har tidligere beregnet at investeringskostnadene kan bli så høye som mellom 1,4 og 1,8 milliarder kroner for et anlegg på 400 megawatt (MW).Behov for reservekraft

Det er den varslede kraftkrisen i Midt-Norge som først aktualiserte mobile gasskraftverk som et krisetiltak.

Nå kan det se ut som om vi kan stå foran en kraftkrise allerede i vinter som ikke begrenser seg til denne landsdelen.

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene er nå mer enn 25 prosentpoeng under normalt, viser prognoser på Statnett.

NVE-søknad

- Vi følger situasjonen nøye, fra uke til uke. Men det er fortsatt slik, at det er vanskelig å si hvor stor knapphet vi vil få i vinter. Det normale er at det regner en del om vinteren, sier kommunikasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Sverre Sivertsen, som ikke vil overdramatisere situsjonen.

NVE behandler nå en søknad fra Statnett om å få etablert mobile gasskraftverk som strakstiltak mot en mulig strømkrise.

- Vi venter et positivt svar på søknaden om kort tid. Hvis det blir aktuelt å bruke reservekraft som virkemiddel, må vi på nytt søke om godkjenning av NVE og Statens forurensningstilsyn (SFT) før mobile gasskraftverk eventuelt kan bli tatt i bruk, sier Locker, som føyer til at terskelen for å ta i bruk disse vil være svært høy.Brukes i stridsområder

Statnett har også startet en prosess med prekvalifisering av potensielle leverandører av av mobile gassturbiner som kan produsere 150 megawatt (MW). Det er strøm nok til å dekke behovet til nærmere 25 000 husstander.I 2002- 2003 forsøkte Stanett å kartlegge hvor de kunne få tak i disse enhetene. Det viste seg ikke å være så enkelt, da de fleste var i bruk i Afghanistan. I dag er mobile gasskraftverk først og fremst i bruk i stridsområder.

Eie - leie?

Ifølge Lockert har Statnett ennå ikke avgjort om de ønsker å kjøpe de mobile gasskraftverkene eller satse på langsiktige leiekontrakter.

Men i en pressemelding har Statnett oppgitt at det kan bli aktuelt å inngå kontrakter i løpet av mars neste år.

Det vil i så fall bety at de kan stå klar til bruk, mest sannsynlig på Tjeldbergodden, tidligst våren 2008 hvis Statnett får de nødvendige utslippstillatelser.

Langsiktig

- Anleggene vil ikke bare være for kommende vinter, men for de neste 10 – 20 årene, sier Lockert, som understreker at Statnett gjerne ser på mulige løsninger for biobrensel også.

- Det hadde vært glimrende, hvis vi hadde fått det til.

Les mer om: