Gjenvinning av trematerialer øker kraftig. Nå vil Geminor stille strengere krav til avfallet

Kvaliteten må opp hvis mer skal gå til sponplateproduksjon.

Gjenvinning av trematerialer øker kraftig. Nå vil Geminor stille strengere krav til avfallet
Kvaliteten på trevirket som kommer til gjenvinning hos Geminor, er høyst varierende. Foto: Geminor

Gjenvinningsselskapet Geminor har sett en påfallende trend i 2021: I løpet av årets fem første måneder har materialgjenvinningen av trevirke steget med 22,5 prosent målt mot samme periode i fjor. Det vil si en økning på 33.200 tonn.