Gjenvinner IT-utstyr

Tanken er å redde fullt brukbart utstyr som fases ut i bedrifter og organisasjoner fra destruksjon. Utstyret gås gjennom og selges eller leies så ut til brukere som ikke har behov for det absolutt siste på teknologifronten.

Det nye anlegget på 2000 kvadratmeter vil få kapasitet til å ta hånd om 100.000 IT-enheter i året, og det har om lag 30 ansatte.

Les mer om: