Gjennomstrømningsmålere

– Før utsendelse fra produsent, vil målerne gjennomgå en større test, inklusive temperaturtest, og til slutt: kalibrering til gitt gjennomstrømning. Selskapet utfører all kalibrering mot vekter, helt fra den minste gjennomstrømning på 6 g/t til den største på 300 kg/min. På større målere, som krever kalibreringssertifikat, vil dette bli utført av akkreditert kalibreringsfirma.

Målerne er upåvirket av trykkendringer i sløyfen. På den måten oppnår man stor nøyaktighet også på målere som har svært lav gjennomstrømning eller svært høyt trykk.

Les mer om: