ENERGI

Gjennombrudd innen mikromekanikk

De har nylig inngått en intensjonsavtale om utvikling og leveranser av mikrobrikker som skal inngå som komponent i et høyvolumprodukt mot forbrukermarkedet.

Produksjon innen dette området baseres på etablert teknologi innenfor SensoNors eksisterende produksjonsanlegg. Intensjonsavtalen, som er inngått med en ledende amerikansk leverandør av utstyr for elektronisk datainnsamling, innebærer at partene sammen umiddelbart starter et kundefinansiert utviklingsprosjekt parallelt med forhandlinger om en leveranseavtale for produktet.

Målet er å ha produktet klart for produksjonsstart i løpet av andre halvår 2001. Partene er enige om foreløpig ikke å offentliggjøre antatte volumer

eller priser av en eventuell leveranseavtale.

Intensjonsavtalen representerer et gjennombrudd for Sensonor mot sterkt voksende markeder utenfor bilområdet. (fh)

Les mer om: