OLJE OG GASS

Gjennombrudd for ny undervannsteknologi

PÅ DYPT VANN: BP King blir den første permanente undervanns boosterstasjon for et stort oljefelt. Selve installasjonen skal stå på 1700 meters havdyp. Utfordringen har vært tetningene.
PÅ DYPT VANN: BP King blir den første permanente undervanns boosterstasjon for et stort oljefelt. Selve installasjonen skal stå på 1700 meters havdyp. Utfordringen har vært tetningene.Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
4. juni 2007 - 08:35

Tranby: Den største utfordringen for undervanns prosessanlegg har vært å få tak i oljeselskaper som er villige til å stille opp for pilotprosjekter.

– Jeg føler at vi er kommet over denne terskelen, både ved leveransene til BP King og med kontrakten for Ormen Lange, sier leder for undervannsproduksjonsanlegg i Aker Kværner Subsea, Jarl Kosberg.

Aker Kværners anlegg på Tranby er klar for å ta imot ordre på undervanns prosessutstyr. Etter en omfattende ombygging og strømlinjeforming i verkstedet er det blitt plass til testanlegg for undervannspumper og boosterstasjoner. En boosterstasjon brukes for å opprettholde trykket fra brønner som etter hvert har mistet trykket, på linje med hva som gjøres når trykket minsker i reservoaret for et gassfelt.10 nye undervannskompresjonsanlegg

Kosberg regner med at det vil komme ordre på inntil 10 anlegg tilsvarende systemet levert til BP King. – Vi tror at disse anleggene også kan komme med undervanns separasjon og at dette blir mer vanlig etter hvert. Oljeindustrien er konservativ, og det tar lang tid før ny teknologi vinner gehør og tas i bruk på felt i drift. For eksempel har vi arbeidet med flerfase pumper og boosterstasjoner i snart 20 år uten at det har fått gjennomslag i markedet, men nå ser det til å komme for fullt. Hadde det ikke vært for enkeltpersoners klokkertro på dette, ville teknologien aldri fått gehør, sier han.

Aker Kværner har klargjort organisasjonen for å kunne håndtere en stigende ordrereserve innen undervanns prosessanlegg. I dag har bedriften nesten 700 ansatte hvorav mer enn halvparten er knyttet til ingeniørarbeider for å kunne gjennomføre prosjekter og utviklingsoppgaver.

– Aker Kværner er i dag de eneste som kan tilby komplette anlegg, alt fra brønnhoder, undervanns prosessutstyr og stigerør til plattformer og landanlegg. Dette gir oss konkurransefortrinn, mener Kosberg.Systemkompetansen er nøkkelen

En av de største ordrene Aker Kværner Subsea har er i forbindelse med Ordren til Ormen Lange-prosjektet er en av de største ordrene Aker Kværner Subsea har. Selskapet skal levere en undervanns kompressorstasjon for å opprettholde trykket fra feltet inn i prosessanlegget. Totalt er dette prosjektet kostnadsberegnet til 2,5 milliarder kroner, hvorav Aker Kværners andel er 750 millioner kroner.

Aker Kværner skal levere selve kompressorenheten, med tilhørende anlegg, mens Vetco Gray skal levere kraftforsyningsenhetene. Etter at kontrakten ble underskrevet, har General Electric kjøpt opp Vetco Gray. Nuovo Pignone som skal levere selve kompressoren, er også eid av General Electric. Kosberg mener at dette ikke er noe problem.

– Vi kjører prosjekter og setter sammen utstyr fra mange produsenter. At noen av disse er konkurrenter, betyr lite. Det er vi som blir sittende med systemkompetansen. Vi vil ikke bygge opp kompetanse innen produksjon av kompressorer og flerfasepumper. Dette kjøper vi inn og mariniserer for de vanndyp som installasjonen krever, sier Kosberg.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.