PRODUKTNYHETER

Gjennombrudd for analyseteknologi

Hugo Ryvik
1. feb. 2002 - 09:19

Storm Martens instrumentavdeling er totalleverandør av instrumenter til Organic Powers forbrenningsanlegg for behandlet avfall, og leverte flere analysesystemer til disse anleggene i løpet av fjoråret. I anleggene blir FTIR-systemer fra Unisearch Associates brukt til å måle Nox,TOC, HCL, HF, CO, SO2, oksygen og støvinnhold i utslippene.

Gassanalysatorer fra samme produsent som er basert på måleprinsippet TDL(LasIR), står også foran et gjennombrudd i norsk industri. Systemene kan tilfredsstille EU-kravene til utslipp og overvåking av gasser. Disse teknologiene, som har utspring fra universiteter og laboratoriemiljøer, har de senere årene blitt tilpasset industrielle anvendelser.

Måleprinsippene har store fordeler sammenlignet med tradisjonelle systemer for gassanalyse. Enkel installasjon og beskjedne krav til drift og vedlikehold er blant de tingene som gjør systemene til interessante alternativer for industrien. Masseproduksjon og tilpasninger har gjort instrumentene konkurransedyktige på pris, heter det i en pressemelding fra Storm Martens.

Kjente teknologier

En FTIR (Fourier Transform Infrared System) samler et fullt infrarødt strålespekter fra en infrarød lyskilde via optikk. Inkludert i dette spekteret er fingeravtrykket til molekylene i de fleste gasser. Gassene har forskjellig evne til å absorbere det infrarøde lyset. Analysen blir gjort ved å sammenligne gassenes fingeravtrykk med en kalibrert referanse. Opptil 200 komponenter kan måles med et FTIR-instrument.

TDL står for tunable diode laser. TDL(LasIR) er basert på absorpsjon av stråling i det nær infrarøde lysområdet fra 0,6 til 2,0 mikron. Strålekilden er stillbare diodelasere, som er små krystaller lik de som brukes i CD-spillere, og laserskrivere. Analyseinstrumentene kan måle en enkelt gasskomponent. Bølgelengden bestemmes av sammensetningen av krystaller. Endring av spenningstilførselen kan også gi endringer av bølgelengden innenfor et smalt område.

Instrumentene kan monteres i pipe, i prosess, i samplingssystemer eller brukes til å overvåke åpne områder. De leveres også som mobile enheter. Noen typiske bruksområder er i aluminiumsverk, forbrenningsanlegg, gjødselproduksjon, petrokjemisk industri, raffinerier, renseanlegg og treforedling.

Tradisjonsrikt firma

Storm Martens er Norges eldste maskinforretning. Bedriften ble grunnlagt i 1890 og har spesialisert seg på hydraulisk utstyr, skjære- og kjølevæsker og verktøymaskiner.

Instrumentavdelingen ble opprettet i år 2000 og består hovedsakelig av folk fra det nedlagte selskapet Garek AS. Avdelingen leverer gassanalyseutstyr fra ATMI, Enotec og Signal Instruments og Unisearch Associates, samt nivåmålere fra Ema.