NYHETER

Gjenbruk er velbruk

Autic Systems slipper CitectScada V7.30.

Ny Scada-versjon byr på gjenbrukbare objekter som representerer det fysiske utstyret i anlegget.
Ny Scada-versjon byr på gjenbrukbare objekter som representerer det fysiske utstyret i anlegget. Bilde: Schneider Electric

Leverandøren trekker fram skalerbarhet, fleksibilitet og brukervennlighet i den nye HMI-versjonen.

 

Et nytt utstyrshierarki er sentralt. Ved hjelp av dette kan brukeren skape gjenbrukbare objekter som representerer det fysiske utstyret i anlegget. Utstyrshierarkiet genererer automatisk variabler, trender, alarmer og tidsstyring. Funksjonaliteten gir angivelig enklere prosjektering og vedlikehold for Scada-ingeniøren.

 

Alarmserveren er oppgradert med ny database med OLE-DB og OPC A&E (alarm og events) tilgang for eksterne klienter. Det er også inkludert en ny visning for hendelsesforløp (SoE, sequence of events). Versjonen skilter også med ny alarmside og prosessanalysemodul, som skal gi bedre presentasjon av situasjonen. Integrerte funksjoner for alarmdiagnostikk gir tilgang til informasjon direkte i prosessbildene.

 

Et nytt funksjonsbibliotek for databasetilgang og OPC DA 3 (direct access) server er også på plass. Lisensiering kan nå gjøres med Softkey løsning fra Flexera, i tillegg til de tradisjonelle USB- og LPT-nøklene.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.