IT

Gir opp videomøter

MOTGANG: Stortingsrepresentant André Oktay Dahl klarte ikke å samle flertall i Justiskomiteen for at aksjeloven skal tillate elektroniske styremøter.
MOTGANG: Stortingsrepresentant André Oktay Dahl klarte ikke å samle flertall i Justiskomiteen for at aksjeloven skal tillate elektroniske styremøter.

Partiet allierte seg med Fremskrittpartiet, men klarte ikke å samle et flertall i Justiskomiteens behandling.

Innstillingen ble klar tirsdag ettermiddag.

– Det er skuffende at man fra regjeringspartienes side ikke blir med på forslag som kunne redusert bedriftenes unødvendige kostnader umiddelbart. Dette gjelder nesten 190 selskaper, som til sammen har over 800.000 aksjonærer, sier Høyres André Oktay Dahl til Teknisk Ukeblad.

Elektronisk møte

Stortinget skal ta stilling til et forslag til endringer i aksjeloven for å tilpasse lovverket nye EU-direktiv.

Her ønsker regjeringen at aksjonærene i allmennaksjeselskapene (ASA) skal slippe å møtes fysisk og ha muligheten til å avholde elektronisk generalforsamling.

I praksis er det snakk om videokonferanse eller interaktiv webcast, nett-TV.

Forskjellsbehandling

Videomøteleverandøren Ciscos norske avdeling mener det er forskjellsbehandling når ikke aksjeselskapene, AS, får den samme muligheten.

Les mer her: Nektes styremøter på video

Mindre reising

Selskapet allierte seg med Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO om å åpne for at styret i et AS skal få lov til å avholde elektronisk behandling av årsregnskap og årsrapport.

Motivet er å redusere reisevirksomhet og spare tid og kostnader.

NHO allierte seg med Høyre på Stortinget, som prøvde å overbevise justisminister Knut Storberget. Han avviste forslaget.

Les mer her: Krever styremøter på video

Siste skanse

Siste skanse var Justiskomiteen, der André Oktay Dahl (H) forsøkte å smette inn en endring også for aksjeselskapene.

Han sikret seg imidlertid bare Frps støtte da komiteen avga sin innstilling tirsdag.

Endelig beslutning gjøres av Odelstinget 10. juni. Dahl har ingen tro på at det vil skje noe der.

– Når innstillingen er lagt så er det sjelden at noe annet skjer i stortingssalen, sier Høyres André Oktay Dahl i en kommentar.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.