ARBEIDSLIV

Gir opp farmasikampen

Eierne har allerede flyttet hovedkontoret og den viktige forskningsavdelingen til Danmark, og nå er det også klart for at de legger ned produksjonen i Oslo. Dermed forsvinner over 250 arbeidsplasser, til politikernes fortvilelse.

– Hvis vi ikke greier å beholde denne typen industri i fremtidens Norge, hva skal vi da satse på? kommenterer næringsminister Grete Knudsen til NRK Dagsrevyen.

Næringsdepartementet mener selskapets nye eiere har brutt løftene om ikke å fjerne arbeidsplasser, men kan ikke bevise at det har foregått brudd på ervervsloven. Departementet har brukt tiden fra august, da selskapet varslet om flyttingen, til å vurdere om de for første gang kan ta i bruk ervervsloven for å stoppe en utflagging. Det greide de ikke.

Bare Nycomed Pharmas anlegg i Asker for tyggetabletter blir igjen i Norge, men også der blir det bemanningskutt som en følge av nyinvesteringer og mer rasjonell drift. Nycomed Pharma eies av Nordic Capital (70 prosent) og Nycomed Amersham (30 prosent). Selskapet utvikler, produserer og selger legemidler, med fokus på Nord- og Øst-Europa. 750 av selskapets 2.200 ansatte jobber i Norge, hvorav rundt 550 i fabrikkene.

Les mer om: