KRAFT

Gir ikke mer til vindkraft

HAR TALT: Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ønsker ikke å utsette CO2-rensing av Kårstø.
HAR TALT: Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ønsker ikke å utsette CO2-rensing av Kårstø. Bilde: ESPEN LEIRSET

Dermed må næringen leve videre med dagens støtte på åtte øre per kilowatt-time.

Ser lav lønnsomhet

- Jeg skjønner at vindkraftnæringen er ute etter best mulige støtteordninger. Det er marginal lønnsomhet for vindkraft i Norge akkurat nå, men utbyggingene har ikke stoppet helt opp. Og med dagens system sørger vi for at prosjektene med best lønnsomhet blir realisert, sier Odd Roger Enoksen til Dagbladet.

Han sier regjeringens holdning er at høyere strømpriser i fremtiden også vil åpne for flere vindkraftprosjekter, noe som kritiseres sterkt av miljøpolitikerne Børge Brende (H) og Gunnar Kvassheim (V).

Billig og bra

Men Enoksen avfeier kritikken.

- Enova har gitt 125 millioner kroner i investeringsstøtte til enøk-tiltak i tre industribedrifter. Denne støtten utløser faktisk besparelser på 600 GWh per år, altså tilsvarende ett års produksjon ved Alta-kraftverket, sier Enoksen.

Han mener prisen ville blitt langt høyere dersom man skulle produsere 600 GWh vindkraft, som allerede utløser en statsstøtte på 466 millioner kroner. Han sier at Stortingets opposisjon, som vil doble denne støtten, går for en mye dyrere og dårligere løsning.

- Ikke aktuelt

- For meg handler det om følgende grunnsetning: Best mulig resultat til en billigst mulig penge. For opposisjonen handler det tydeligvis om det motsatte. Men jeg ser det slik at når Enova oppnår så gode resultater til en kostnad på 2 til 3 øre per kilowatt-time, så er det ikke aktuelt å øke støtten til vindkraft, sier Enoksen til Dagbladet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.