IT

Gir halv million til Security Valley

SYSKENBORN PÅ GJØVIK?: Statssekretær i Fornyingsdepartementet, Wenche Lyngholm, var i dag imponert over hva sikkerhetsmiljøet på Gjøvik har fåt til. Dermed fikk de 500 000 kroner i støtte.
SYSKENBORN PÅ GJØVIK?: Statssekretær i Fornyingsdepartementet, Wenche Lyngholm, var i dag imponert over hva sikkerhetsmiljøet på Gjøvik har fåt til. Dermed fikk de 500 000 kroner i støtte.Bilde: Fornyingsdepartementet
Finn Halvorsen, Trond Heggelund
8. apr. 2008 - 13:56

Regjeringen mener vi trenger mennesker som har initiativ, som tør å tenke stort og som har gjennomføringskraft.

- Jeg ønsker initiativtakere, støttespillere og fagmiljøet Security Valley lykke til med å bygge opp et kompetansemiljø av internasjonal klasse, sier statssekretær Wenche Lyngholm

De 500.000 kronene Forsyningsdepartmentet vil gi, gjelder for inneværende år, opplyste statssekretær Wenche Lyngholm da hun var på Gjøvik i dag.

Om de vil få tilsvarende beløp neste år, er det ingen som kan svare på i Fornyingsdepartementet.

Staten med i miljøet

Security Valley er en nasjonal satsing for å sikre utdanning av neste generasjons arbeidstager og sikre informasjonshåndteringen i fremtiden.

Miljøet er bygget opp rundt Høgskolen i Gjøvik, som dro i gang høyere utdanning i informasjonssikkerhet i 2000.

Det består i dag av fire kompletterende kjerneaktører med nasjonalt/internasjonalt nedslagsfelt; Bluelight, NorSIS, NISlab og Sector security incubator.

De jobber med begrensning av id-tyveri, dataetterforskning, e-post, EU-krav til informasjonssikkerhet og krisehåndtering. Utdanning, forskning, holdningsskapende arbeid, næringslivssamarbeid, og produktutvikling innen informasjonssikkerhet er hovedkomponenter i samarbeidet på Gjøvik.

Vil bli et internasjonalt knutepunkt

Miljøet teller i dag 50 gründere, produktutviklere og forskere og 100 studenter. 12 personer er professorer/doktorer.

Under merkenavnet Security Valley tar Gjøvikregionen nå sikte på også å bli et internasjonalt knutepunkt for informasjonssikkerhet.

Satsing på forskning og utvikling skal trekke nasjonalt og internasjonalt ledende sikkerhetsaktører til Gjøvik. Det er i hvert fall planene.

Ta vare på hovedpulsåren i IT-sikkerhet

- Informasjonssikkerhet handler om å ta vare på hovedpulsåren i informasjonssamfunnet, nemlig infrastrukturen og kommunikasjon den bærer. Derfor er det viktig å støtte opp om miljøer som bygger opp spisskompetanse på området. Informasjonssikkerhetsmiljøet på Gjøvik har i løpet av de siste seks årene blitt et av de mest komplette i Norge, sier Wenche Lyngholm.

Les mer om: