Gir blaffen i miljøet

- I dag er mange andre europeiske land langt bedre enn oss på miljø, sier forskningsleder Eivind Stø ved Statens institutt for forbruksforskning til Norges forskningsråds internettsider.

I Fredrikstad kjører de bil når de skal shoppe, i Stockholm går de og i Groeningen i Nederland bruker de sykkel, viser en europeisk undersøkelse av fem europeiske byer.

I tillegg til Fredrikstad, Södermalm (en bydel i Stockholm) og Groeningen, er Padova i Italia og Guildford i Storbritannia med i prosjektet, som er finansiert av EUs 5. rammeprogram. SIFO har stått for den norske delen av undersøkelsen.

Dårlige byløsninger

Et av spørsmålene i undersøkelsen er hvilket transportmiddel som blir brukt når husholdningene skal gjøre innkjøp. I Fredrikstad bruker 66 prosent bil, i Groeningen 19 prosent, mens kun 5 prosent kjører til butikken i Stockholmsbydelen.

Bare Guildford slår Fredrikstad - med 74 prosent bilbruk. Hele 92 prosent av svenskene tar føttene fatt når de skal på shopping, mot 36 prosent i Nederland og 26 prosent i Norge. I Nederland sykler 44 prosent til butikken. Det gjelder bare få prosent i de andre europeiske byene, skriver Norges forskningsråd.

- Kompakte byløsninger er ofte mest miljøvennlig. Vi må snarest revitalisere norske bysentrum for å redusere bilbruken, uttaler Stø.

Også på andre områder er Norge en miljøsinke: - Når det gjelder alle typer kildesortering er Nederland kommet lengst. Men også svenskene er mer miljøvennlige enn oss.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.