Gigantlekkasje i Boston-tunnel

Det siger vann inn i tunnelen på I 93 i Boston. Lekkasjeproblemene øker og får vettskremte bilister til å frykte for sikkerheten. Foto: JS
Veimyndighetene jobber hardt for å stoppe lekkasjene. Disse karene er imidlertid mer opptatt med armeringen av en ny veistump i det gigantiske veisystemet kalt "Central Artery/Tunnel Project - The Big Dig.
SMÅLEKK: Det er funnet mer enn 400 lekkasjer i tunnelveggene. De fleste av disse er små, som denne.
Boston.
STORLEKK: Det er Interstate 93, i nordlig retning som er hardest rammet av lekkasjene og hvor veggen regelrett sprakk i september. Kaos og kø preger byggeplassen.

BOSTON: En tunnelvegg som sprakk på Interstate 93 i Boston skaper frykt og skandaler.

Et dreneringssystem dimensjonert for å ta 1,9 millioner liter vann per år, må nå ta unna hele 100 millioner liter. Det gigantiske tunnelsystemet som skal redde trafikken i Boston by fra fullstendig sammenbrudd rystes av feil, mangler og skandaler.

Det har til sammen vært oppdaget mer enn 1000 lekkasjer i tunnelveggene, kun halvparten av dem er reparert og mange kun midlertidig.

Skandalen ble et faktum etter at en av veggene rett og slett sprakk i september. Lekkasjene skal ha vært oppdaget allerede i 1998, fem år før tunnelen åpnet, og da blitt overfladisk reparert ved at det ble lagt et tynt lag betong over sprekkene, melder Boston Globe.

Etter ti års planlegging begynte byggearbeidene i 1991. Siden den gang har kostnadene økt fra estimerte 3 milliarder dollar til 15 milliarder dollar på prosjektet med tunneler og broer i flere etasjer med opp til 14 kjørefelt.

Tunnelene er bygget med slissevegger, der en grøft fylles med bentonittslurry. Dette binder massene slik at det kan graves ut rundt og permanente vegger kan bygges med stålarmering og sterkere betong.

Skadene skal ha utviklet seg gradvis fra områder i veggene der slurrymassen er støpt uten at de opprinnelige massene er fjernet. Slam, stein og leire skal ha blitt liggende innkapslet i betongen og svekket denne.

Trafikken går nå mer eller mindre som normalt gjennom tunnelen. Det skal ikke være farlig å benytte den. Likevel er mange bilister utrygge og holder seg unna.

Veimyndighetene i Boston er ikke snauere en at de omtaler dette som det største, mest komplekse og teknologisk utfordrende motorveiprosjektet i Amerikansk historie.

Les om vei- og tunnelsystemet her: www.bigdig.com .

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå