PRODUKSJON

Giganter i motvind

Invensys hadde opprinnelig planer om å fjerne 3500 stillinger i løpet av 2001. Nå er tallet økt til 6000. Selskapet har allerede skåret bort 3200 jobber tidligere i år.

ABB skal kutte åtte prosent av arbeidsstyrken – 12.000 ansatte.

Årsaken til reduksjonene blir sagt å være en vanskelig markedssituasjon og svake salgsresultater.