NYHETER_BYGG

Gigantbue over Iddefjorden

Entreprenørens folk arbeider 24 timer i døgnet 7 dager i uka for å holde fristen.

Det er en unik konstruksjon som er valgt for å føre E 6 over Iddefjorden. Buespennet på den nye Svinesundbrua måler 247 meter.

Det er verdens største mellomliggende bue. Alle buebruer med lengre spenn har enten underliggende bue(r) eller en bue på hver side av kjørebanen.

Dårlig fjell i Norge

Brua bygges av det tyske firmaet Bilfinger Berger AG. Byggestart fant sted i januar 2003. Byggetiden var knapp i utgangspunktet, og knappere ble den da det viste seg at det måtte gjøres store forandringer på fundamentene. For å hindre buen i å rotere, var det meningen å føre den langt inn i fjellet på begge sider. Da arbeidet kom i gang, oppdaget man at fjellet på norsk side var for dårlig til at denne løsningen kunne brukes.

Buen ville støtte seg på en relativt liten fjellflate, hvis den hadde blitt bygd etter de opprinnelige tegningene. Dette forutsetter at fjellet er sterkt. Problemet ble løst ved å støpe et fundament for buen som fordeler trykket over en stor fjellflate. Under fundamentet er fjellet grundig injisert. Dessuten går det mange stag fra fundamentet ned i fjellet. Stagene har lengder fra 12 til 16 meter.

En lignende løsning er valgt på svensk side, blant annet ut fra et ønske om at brua skulle se lik ut på begge sider av Iddefjorden, men det er ingen injisering under det svenske fundamentet.

Omprosjekteringen førte til at entreprenøren ble tre måneder forsinket. Mulighetene til å ta igjen det tapte var ikke særlig gode.

1 500 tonn i ett løft

- Byggetiden var svært knapp i utgangspunktet, forteller byggeleder Jan Ola Sundin i Vägverket. - Entreprenøren hadde lagt opp til å støpe buen med døgnkontinuerlig drift uten hviledager. Det hadde heller ikke vært mye å hente ved å sette inn flere folk. Det er så liten plass på buen at det hadde blitt for trangt til å jobbe effektivt hvis man hadde økt arbeidsstyrken.

- Men entreprenøren fant en annen mulighet til å ta igjen det tapte ..

- Ja, man har lagt om planene for deler av stålmontasjen. Opprinnelig planla entreprenøren å ta kjørebanen i hovedspennet i fem løft. Hver av de fem seksjonene skulle heises opp fra lekter. Det har man gått bort fra. Nå blir de fem seksjonen sveiset sammen til en stor seksjon. Den blir 128 meter lang og veier 1 500 tonn! Fordelen med å gjøre det på denne måten er at man kan begynne å sveise sammen seksjonene lenge før buen er ferdig. På denne måten kan man ta igjen det tapte, sier Sundin.

Voldsomme torsjonskrefter

Buen er støpt med klatreforskaling med fem meter lange seksjoner. Jobben har stilt entreprenøren overfor uvanlige utfordringer. For at buen skal tåle de voldsomme torsjonskreftene den kan bli utsatt for, er den veldig tett armert. Tverrsnittet på buen forandrer seg hele vegen, fra 6,3 x 4,2 meter ved fundamentene til 4 x 2,7 meter på toppen. Dessuten er det trange og uvante arbeidsforhold på buen.

- Det gikk smått til å begynne med, forteller Sundin. - Å støpe en seksjon tok fra 10 til 13 dager. Etter hvert gikk det raskere. Etter at mannskapene var innkjørt, brukte de bare 5 dager på en seksjon. Nå ligger de bare to måneder bak den opprinnelige framdriftsplanen. I forhold til den ny planen ligger de godt an.

Det går jättebra

- Er du nå helt sikker på at brua blir ferdig til 100 års-jubileet?

- Ja, det är inga problem alls. Det går jättebra.

- Brua krysser en riksgrense. Hvordan vet man hvilke lover og regler som gjelder når man er midt ute på buen?

- Vägverket står som byggherre, så det er svensk regelverk som gjelder hele vegen, sier byggeleder Jan Ola Sundin

De to bruene over Iddefjorden står ikke langt fra hverandre, og den gamle Svinesundbrua har vært til stor nytte under arbeidet med den nye. Men når det gjelder betongtransporten har det vært lite bruk for gammelbrua. Entreprenøren har benyttet nasjonale leverandører på begge sider av Iddefjorden. NorBetong i Halden leverer på norsk side, Strømstad Betong på svensk side. Betongen har en fasthet på K 70 etter svensk standard. Det tilsvarer omtrent C 65 i Norge.

Støper ikke i to land samtidig

Transport av betong, armering og annet utstyr ut til de to delene av buen besørges av en kabelkran over Iddefjorden. Den har løst transportoppgavene på en effektiv måte, men den har satt en begrensning på entreprenørens handlefrihet: Man kan ikke støpe i to land samtidig, kranen har bare en krok.

For en del tiår siden ble det bygd atskillig flere buebruer en det som har vært vanlig de siste årene. Buene ble vanligvis bygd på stillaser. Et stillas over Iddefjorden hadde vært en svært kostbar løsning. Buen i den nye Svinesundbrua holdes oppe av kabler i byggefasen. Kablene går gjennom et midlertidig tårn som er reist på samme fundament som buen. På den ene siden av tårnet er kablene festet til buen, på den andre siden er de forankret i fjell. Prinsippet er ganske likt det som benyttes på skråstagbruer, hvis man ser bort fra fjellforankringene.

Tårnene ble bygd oppover etter hvert som buen ble ført opp og ut. Full tårnhøyde er 112 meter. Kablene passerer gjennom tårnene på tre nivåer som ligger 62, 86 og 108 meter over havet. Når buen er sluttet, blir sporene etter tårn og kabelforankringer fjernet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.