Gigabit til forskernett

  • ikt

Administrerende direktør Petter Kongshaug ved Uninett, som er det norske universitets- og forskernettverket, sier at de allerede er i samtaler med myndighetene og leverandører om dette. Grove anslag viser at det må investeres 200 millioner kroner i Norge for å få et nettverk med gigabit-kapasitet operativt innen 2003. – Det er vanskelig å gi noe eksakt kostnadsoverslag fordi vi her snakker om ny teknologi og en fullstendig omlegging av infrastrukturen, sier Kongshaug. Allerede i høst håper han å kunne opprette en forbindelse mellom Oslo og Trondheim med kapasitet på en gigabit, men det blir en mellomløsning inntil nye fiberbaserte løsninger er på plass.

– Inntil for et par år siden var Norge med i teten, men så har vi falt ned i en bølgedal. Det virker som departementet nå har en positiv holdning, sier Kongshaug.

Det er sendt ut forespørsel om anbud til blant annet Enitel, Telenor og BaneTele. (js)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå