Giftforbud

  • Miljø

I en pressemelding sier miljøvernminister Børge Brende at dette er et gjennombrudd for å stanse de 12 verste giftene verden kjenner.

Ni er plantevernmidler som DDT og toksafen. De siste er PCB, dioksiner og furaner.

150 land har sluttet opp om avtalen. Det er også aktuelt å innlemme bromerte flammehemmere i denne globale avtalen. Det ble funnet i store mengder fisk fra Mjøsa i fjor.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå