ENERGI

Giftalger angriper

Bading ble frarådet der algen opptrådte i større konsentrasjoner. Algen produserer levertoksiner som angriper indre organer hos dyr og mennesker. Husdyr har tidligere strøket med etter å ha drukket forurenset vann.

– Vi snakker om en type av prokaryote bakterier, en cyanobakterie. Disse blir også kalt blågrønnalger fordi de inneholder fargestoffer som setter dem i stand til å utføre fotosyntese, forteller forsker og algeekspert Einar Dahl ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen ved Arendal.

Oppblomstringen skjer i fersk- og brakkvann under varmeperioder om sommeren. Algen kan sees der den ligger i overflaten ved at vannet virker grumset og uklart. Østavind kan føre algekonsentrasjoner fra Østersjøen og Kattegat til norskekysten, men den trives dårlig i det salte vannet her. Derimot har den forekommet i ferskvann, blant annet på Jæren.

Thor Søndenaa

Les mer om: