Gift fra sigevann

Glade lakser finner vi bare i elver og vann som slipper å få sigevann fra avfallsdeponi, skal vi tro en ny rapport.
Glade lakser finner vi bare i elver og vann som slipper å få sigevann fra avfallsdeponi, skal vi tro en ny rapport. (Bilde: Foto: Eksportutvalget for fisk)
  • Miljø

Det finnes generelle kostholdsråd fra Mattilsynet. Disse er ikke endret på grunn av disse resultatene, ifølge Statens forurensningstilsyn.

Det er tatt leverprøver fra tre fiskevann. Miletjern i Buskerud, Årungen i Ås i Akershus og Steintjern i Østfold. Det ble målt høye verdier av PCB, DDT og bromerte flammehemmere.

Verdiene av DDT og PCB var høyest, og verdiene var høyest i gjedde. Miletjern hadde høyest verdier.

Tilsvarende tester fra vann som ikke er utsatt for sigevann, har ikke gitt så høye verdier av miljøgifter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå