Gevinster ved automatiserte kontorfunksjoner

 

Gevinster ved automatiserte kontorfunksjoner
Illustrasjonsfoto Bilde: brux

En studie gjennomført av Cognizants blant 537 ledere viser enighet om at nye software-roboter løfter egenskaper som maskinlæring, kunstig intelligens, og at effektiv bruk av Big Data vil skape store verdier de neste årene.

Respondentene mener at de automatiserer 25–40 prosent av arbeidsflyten i dag. Undersøkelsen tyder på at denne automatiseringen hovedsakelig skjer der men utfører gjentakende prosedyrer og manuell innsats.

Stor effektivisering med automatisering

Omtrent halvparten av respondentene mener at automatisering vil gi signifikante forbedringer i forretningsprosessene i løpet av tre til fem år. En femdel rapporterer at de har oppnådd utgiftskutt på over 15 prosent fra IPA i løpet av det siste året.

I bank oppgir nesten halvparten av de spurte å ha oppnådd mer enn ti prosent omsetningsøkning som følge av prosesstilpassete analyser i løpet av de siste årene, og 73 prosent venter å se tilsvarende vekst de neste tre til fem årene.

Les: Advarer mot umenneskelige cyberfabrikker