DOKTORGRADER

Geografisk spredt samarbeid i produktutvikling

Hovedvekten i arbeidet er lagt på konseptutviklingsfasen.

Arbeidet legger vekt på å støtte denne typen samarbeid gjennom å tilrettelegge fysiske arenaer og virtuelle samarbeidsverktøy, og ved å støtte en visuell arbeidsmetodikk.

Anvendte metoder baserer seg på aksjonsforskning i den norske oljeindustrien og ved NTNU. Utvikling av verktøy og metoder for kombinasjonsteam, bestående av et samlokalisert kjerneteam og distribuerte enkeltmedlemmer, har stått sentralt.

Den integrerte arenaen som har blitt utviklet, inkluderer et prosjektrom med store, interaktive arbeidsflater, en web-basert produktutviklingsportal, samt et SMS-verktøy for å koordinere aktiviteter.

Observasjoner indikerer at det gjennom bruk av dedikerte arbeidssoner har lykkes å kommunisere og tilgjengeliggjøre ulike samarbeidsteknologier og deres anvendelsesområder på en bedre måte enn gjennom bruk av eksisterende, kommersielt tilgjengelige løsninger.

Det konkluderes med at rammeverket på denne måten medfører økt produktivitet i distribuerte team gjennom å skape bedre koplinger mellom arenaer, team og teknologi.

Rammeverket som er utviklet kan forbedre effektiviteten i distribuert produktutviklingssamarbeid. Store deler av arbeidet kan benyttes til å støtte også andre typer distribuerte samarbeidsprosesser.

Avhandlingen har tittelen «Physual Designing - A Supportive Framework for Dispersed Engineering Design / Physual Designing - Et rammeverk for distribuert produktutvikling)».

Arbeidet er utført ved Institutt for produktutvikling og materialer, NTNU, med professor Hans Petter Hildre som hovedveileder og professor Ole Ivar Sivertsen som medveileder. Arbeidet er finansiert av P2005 - Produktutvikling og produksjon.

Kjetil Kristensen er sivilingeniør (2000) fra Fakultet for maskinteknikk, NTNU, og disputerer for graden PhD den 31. oktober. Han er ansatt som seniorkonsulent i Kristensen Consulting.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.