IKT

Geodata for nett

1. nov. 2001 - 19:36

Viken Energinett AS og Østnett AS har i fellesskap kjøpt NIS. Bakgrunnen er blant annet at Viken eier 74 prosent av Østnett. Viken har dessuten inngått en avtale med Hafslund ASA om en fusjon. Det nye selskapet vil få rundt 550.000 nettkunder og blir den klart største distributøren av elektrisk kraft i Norge.

Takler fjernvarme

Viken Energinett er også Norges største fjernvarmeselskap. – For oss var det viktig å få en god løsning som også er god på fjernvarme, sier Åge Heir hos Viken Energinett. Han forteller at prosjektet med nytt informasjonssystem startet etter at de kjøpte nettdelen av Energiselskapet Asker og Bærum. – Da satt vi plutselig med tre forskjellige GIS-systemer, sier han.

Viken har siden tidlig på 1990-tallet arbeidet med å digitalisere kartene og data om nettet. – De siste fire til fem årene har vi ønsket å løfte kvaliteten på dataene, slik at de kan benyttes blant annet mot driftssentralen, analyser og videre utnyttelse. Prosjektet sikter mot funksjoner som forenkler og bedrer planleggingsprosessen. Alle hendelser i nettet logges ved å angi hvor i nettet det pågår aktiviteter. Det blir lettere for kundebehandler å gi informasjon til kunden, sier Heir.

Sterk posisjon

Etter en nøye vurdering fikk Geodata oppdraget med å levere systemet, som skal være i full drift i løpet av neste år. Kontrakten er på over 20 millioner kroner og inkluderer både programvare, opplæring, datakonvertering og integrasjon med andre systemer. – Kontrakten bekrefter at vårt system GeoNIS har fått en enda sterkere posisjon i everksmarkedet i Norge, sier administrerende direktør Olbjørn Kvernberg i Geodata AS.

GeoNIS er utviklet i et prosjekt med Lyse Energi, BKK og Energiselskapet Asker og Bærum. Den siste kontraktinngåelsen betyr at løsningen vil bli brukt overfor nesten 800.000 kunder i hele Oslo og Akershus, samt deler av Østfold, sammen med Bergen og Stavanger.

Beslutningsstøtte

Systemet er et verktøy som først og fremst støtter beslutninger om å effektivisere drift og vedlikehold av eksisterende nett. Det blir også et effektivt verktøy for å planlegge og prosjektere utvidelser av nettet. – Løsningen må dekke alle ledd i verdikjeden, sier Einar Hestetun hos Østnett.

Den nye generasjonen av NIS samler all informasjon om lavspent- og høyspentnettet, informasjon om kunder, geografisk plassering og elektrisk utforming, i en felles database. Samtidig kan systemet integreres med andre IT-systemer som kundeinformasjonssystemer (KIS), driftsentralsystemer og administrative systemer. – Målsettingen var å få en felles database hvor alt er samlet, sier Åge Heir. Både Viken og Østnett skal bruke Oracle som databasesystem. Einar Hestetun ser frem til å få et system hvor man slipper å dobbeltlagre data.

Åpen GIS-plattform

GeoNIS står for geografisk nettinformasjonssystem, basert på en åpen GIS-plattform fra Esri. På denne plattformen er det utviklet løsninger av Geodata AS med flere underleverandører, som det amerikanske selskapet Miner & Miner, det franske selskapet Netgraph samt Cascade i Norge.

Et viktig moment i vurderingen var åpne og godt dokumenterte datamodeller som støtter behovene til norske everk, og hvor disse koordineres med internasjonale datamodeller.

Esri kjøpte fri datamodellen fra Miner & Miner for at den skulle være åpen for alle brukere av systemet, forteller Kvernberg. – For oss som brukere er det en trygghet å ha åpen tilgang til datamodellen, sier Åge Heir. Det betyr også at det blir flere som lager løsninger ved hjelp av modellen.

Både Microsoft og Java

Systemet er basert på siste generasjon GIS med en objektorientert, åpen datastruktur og bruk av industristandard utviklingsverktøy. De tyngre brukerløsningene av systemet er utviklet med bruk av Microsoft COM som verktøy, mens de lettere klientløsningene er basert på bruk av internett og med Java som utviklingsverktøy.

Kontrakten bekrefter trenden mot åpnere systemer basert på industristandarder, og at GIS er den beste plattform for å lage effektive nettinformasjonssystemer. De største everkene i Norge ser på GIS og nettinformasjonssystemer som strategiske verktøy som vil være kritiske for utviklingen av hele virksomheten, hevder Kvernberg.

Distribusjon av elektrisk kraft er i dag den delen av kraftforsyningen som fremdeles er regulert. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) stiller store krav til distribusjonsselskapene om kostnadseffektivitet og kvalitet i planlegging og drift av fordelingsnettene med blant annet feil- og avbruddsstatistikk. – Dette er også egenskaper vår løsning dekker, sier Kvernberg.

Konvertere data

Før Viken og Østnett kan ta i bruk det nye systemet, kreves både datakonvertering, datafangst og ikke minst opplæring i bruk av GIS-systemet. Datakonvertering var en meget viktig faktor ved valget av system. – De potensielle leverandørene av nytt system måtte lage testversjoner av verktøyet for å konvertere data fra våre tidligere GIS-systemer slik at vi kunne forsikre oss om at vi kunne bruke data videre, sier Åge Heir.

Han venter store synergieffekter gjennom anskaffelsen av et felles system. Det vil også gi nye brukergrupperinger tilgang til effektive IT-verktøy. – GIS har frem til nå vært et bra system for å sende data inn i systemet, men tungvint å få ut. Det blir bedre med et nytt system. Nå kan vi utnytte data på en langt bedre måte, sier Åge Heir.

Realistisk plan

Vi har en meget realistisk plan på gjennomføringen av prosjektet og er sikre på at vi skal holde tidsplanen, selv om mange brukere blir berørt. Dette griper også sterkt inn i selve organisasjonen, men vi har funnet ut at det er lønnsomt, sier Einar Hestetun. Han ser for seg også nye løsninger slik at montørene kan bruke systemet fra terminaler ute i bilene.

Skal vi overleve i dagens marked, er vi nødt til å investere i slike systemer, legger Åge Heir til.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.